16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีรับการตรวจเยี่ยม และนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยท่าน ศน.รดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1

17 มิถุนายน 2564)นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ สพป. ปทุมธานี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ขอขอบคุณกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 ได้ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาของโรงเรียน..(อ่านต่อ)

3 มิถุนายน 2564 กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ..(อ่านต่อ)


หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/3     ต่อไป   หน้าสุดท้าย