ทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

ทำเว็บด้วยมือถือ...ทุกที่ทุกเวลา

สิ่งที่ได้รับ
ข้อมูลเบื้องต้นที่จะได้รับ
ชื่อเว็บ
ตั้งชื่อเว็บไซต์ เป็นภาษาอังกฤษ
ข้อมูลส่วนตัว
กรอกข้อมูลส่วนตัว + ตั้งรหัสผ่าน
เรียบร้อย
เว็บพร้อมใช้งาน

สิ่งที่ได้รับ

  • Back Office Mobile Friendly
  • Create Menu
  • Disk Space 10MB
  • 1 Sub Domain
  • Clound Server
  • Shopping Cart
  • Member System
  • Theme Bootstrap
  • สิทธิ์ใช้งาน 15 วัน