การจัดการข้อมูล "ข่าวและบทความ" และ
การจัดการข้อมูล "Gallery รูปภาพ"

 
การจัดการข้อมูล "ข่าวและบทความ" | การจัดการข้อมูล "Gallery รูปภาพ"
 

การจัดการข้อมูล "ข่าวและบทความ" 

1. Log In เข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการ)
2. คลิกชื่อโดเมน
 
3. เลือกเมนู "ข่าวและบทความ"
 
4. กดปุ่ม "เพิ่มข้อมูล : ข่าวและบทความ " เพื่อเพิ่มข้อมูล
 
ุ5. กดปุ่ม OK
 
6-9 กรอกรายละเอียดข่าวและบทความ
10 จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"
 
11. กดปุ่ม OK
 
12-13. หากต้องการลบและแก้ไข ให้กดปุ่มดังรูป
 
 

การจัดการข้อมูล "Gallery รูปภาพ"

 
ขั้นตอนคล้ายกับ การจัดการข้อมูล "ข่าวและบทความ"
เพียงแต่ Gallery จะมีโปรแกรมเพิ่มไฟล์ภาพเพิ่มขึ้นมา ดังรูป