การจัดการข้อมูล " ติดต่อเรา"

 
1. Log In เข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการ)
2. คลิกชื่อโดเมน
 
3. เลือกเมนู "ติดต่อเรา"
 
4. กดปุ่ม "จัดการข้อมูลการติดต่อ"
 
ุ5. กดปุ่ม OK
 
6-8. พิมพ์ข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม "สร้างอีเมลติดต่อ" ดังรูป
 
9. กดปุ่ม OK
 
10. ข้อมูลที่เพิ่มเข้ามา ดังรูป