สั่งซื้อเว็บไซต์


Price Rate

FREE Package

FREE

จากราคา 0บ.

 • Back Office Mobile Friendly
 • Create Menu
 • Disk Space 10MB
 • 1 Sub Domain
 • Clound Server
 • Shopping Cart
 • Member System
 • Theme Bootstrap
 • 15 Days Service

Package VIP1

฿1,900/Y

จากราคา 4,900บ.

 • Back Office Mobile Friendly
 • Create Menu
 • Disk Space 200MB
 • 1 Domain
 • Clound Server
 • Shopping Cart
 • Member System
 • Theme Bootstrap
 • 1 Year Services

Package VIP2

฿2,900/2Y

จากราคา 6,900บ.

 • Back Office Mobile Friendly
 • Create Menu
 • Disk Space 400MB
 • 1 Domain
 • Clound Server
 • Shopping Cart
 • Member System
 • Theme Bootstrap
 • 2 Year Services

Package VIP3

฿3,900/3Y

จากราคา 9,900บ.

 • Back Office Mobile Friendly
 • Create Menu
 • Disk Space 900MB
 • 1 Domain
 • Clound Server
 • Shopping Cart
 • Member System
 • Theme Bootstrap
 • 3 Year Services