ครูดีศรีเอกชน 100 ปี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับเข็มรางวัล ในงาน 100 ปี ครูดีศรีเอกชน วันที่ 27 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมบรรจงบุรี