ภาพกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2562
จะเชื่อมโยงไปยัง facebook โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์

ภาพกิจกรรมซัมเมอร์หรรษา ปี 2562 ระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้

อบรมธรรมะ


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เลือกตั้งประธานนักเรียน 62


ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา2562


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 - 3


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6


กิจกรรมพลังงานสัญจร (ปตท)


พิธีไหว้ครู 62 (20/06/62)


พิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล


กิจกรรมวันบุญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 62


กิจกรรมวันบุญระดับประถมศึกษาปีที่ 4- 6