ภาพกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2561
จะเชื่อมโยงไปยัง facebook โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์

รวมภาพกิจกรรม Summer Camp 2018 26 March-30 April เรียนพิเศษซัมเมอร์ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2561

ครูดีศรีเอกชน 100 ปี

อบรมหลักสูตรใหม่ ปี 2560

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Summer Camp 2018


บรรยากาศเปิดเทอมวันที่ 2 ของระดับชั้น อนุบาล

กิจกรรม วันวิสาขบูชา"61


เลือกตั้งประธานนักเรียนปี"61

กิจกรรรมClean & Clear ให้ความรู้ด้านผิวหน้าของวัยรุ่น

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล3

พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล

พิธีไหว้ครูระดับชั้นป.1-6 และ ม.1-3

กิจกรรมวันบุญระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

คณะผู้บริหารและคณะครูได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

กิจกรรมรณณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 61

"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"

กิจกรรมวันบุญระดับ ป.4-6

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายยศพัชร์ ป่าเขตต์ (น้องโชกุน)

กิจกรรมวันบุญ ป.1-3

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันภาษาไทย 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“วันแม่แห่งชาติ”

กีฬาสีสัมพันธุ์ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 6- 31 สิงหาคม 2561

รวมภาพบรรยากาศเดินขบวนพาเหรดและพิธีเปิดกีฬาสี ประจำปี 2561

กิจกรรมวันบุญอนุบาล 11/9/61