สัญลักษณ์โรงเรียน

 

ความหมาย

เทียนไข หมายถึง ปัญญาและเเสงสว่างเพื่อส่องทางชีวิต
หนังสือ หมายถึง การเล่าเรียนศึกษาหาความรู้
ดอกบัว หมายถึง คุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีตามหลักศาสนา
DS หมายถึง D หมายถึง เป็นตัวย่อของอาจารย์ยินดี สุขสด ผู้ก่อตั้งเครือโรงเรียนยินดีวิทย์
S หมายถึง เป็นตัวย่อของอาจารย์สุรชาติ สุขสด ผู้ก่อตั้งเครือโรงเรียนยินดีวิทย์
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนในเครือยินดีวิทย์ที่มีถึง 4 โรงเรียนด้วยกัน

สีประจำโรงเรียน

แดง - น้ำเงิน
RED - BLUE

สีแดง หมายถึง ความรักชาติ

สีน้ำเงิน หมายถึง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์