การลงรูปภาพ


1. ลอกอินเข้าระบบบริหารเว็บไซต์ ดูวิธีการคลิกที่นี่

2. หลังจากลอกอินเรียบร้อย ให้คลิกชื่อโดเมน ดังรูปด้านล่าง

3. คลิกไปที่เมนูที่ต้องการลง VDO ตัวอย่างนี้เป็นการคลิกที่เมนู หน้าหลัก4. คลิกปุ่ม จัดการรายละเอียดหน้า 'หน้าหลัก' ดังรุปด้านล่าง

5. จะประกฏโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล ดังรูป (การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการลงรูป การลงวิดีโอ การจัดตัวอักษร ฯลฯ คล้ายกับโปรแกรม word ทุกประการครับ)6. ให้คลิกที่ icon รูปภูเขาแล้วดวงอาทิตย์ ดังรูปด้านล่าง


7. จะปรากฏโปรแกรม Image Manager จากนั้นให้คลิกแทบ Upload Image แล้วไปที่ Brows ตามลำดับดังรูปด้านล่าง
8. เลือกภาพที่ต้องการลงเว็บ (ได้เฉพาะ .gif .png .jpg เท่านั้น)
9. กดปุ่ม Open

10. กดปุ่ม Upload ดุงรูป
11. จากนั้นกดปุ่ม Insert ดังรูปด้านล่าง
12. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เสร็จภารกิจการเพิ่มรูป