การลงข้อมูล หน้าหลัก, สินค้าและบริการ, เกี่ยวกับบริษัท
แผนการตลาด และ หน้าข่าวสารและโปรโมชั่น


1. ลอกอินเข้าระบบบริหารเว็บไซต์ ดูวิธีการคลิกที่นี่

2. หลังจากลอกอินเรียบร้อย ให้คลิกชื่อโดเมน ดังรูปด้านล่าง

3. คลิกไปที่เมนู หน้าหลัก, สินค้าและบริการ, เกี่ยวกับบริษัท แผนการตลาด หรือ ข่าวสารและโปรโมชั่น (ให้ท่านคลิกไปที่เมนูที่ต้องการลงข้อมูล) ตัวอย่างนี้เป็นการคลิกที่เมนู หน้าหลัก4. คลิกปุ่ม จัดการรายละเอียดหน้า 'หน้าหลัก' ดังรุปด้านล่าง

5. จะประกฏโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล ดังรูป (การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการลงรูป การลงวิดีโอ การจัดตัวอักษร ฯลฯ คล้ายกับโปรแกรม word ทุกประการครับ)

 

6. หลังจากลงข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อนำข้อมูลขึ้นเว็บ