เลือกรูปแบบ

เลือกคู่สีของ Font, Button และอื่นๆ

เลือกสีของพื้นสีเว็บ


รูปแบบขอบด้านข้างของเว็บ

พื้นหลังแบบ Pattern

พื้นหลังสำหรับขอบด้านข้างของเว็บที่เป็น Box


×

Revolution Slider

Lazy Loadingdocumentation exmaple

This example is provided by the vendor. This is also included on purchased version!
You can easy edit any example using caption & transition editor.
Revolution Slider - one of the most powerful available sliders!


 • slidebg1
  Powerful
  Multipurpose
  Siamvip Multipurpose Template, now offering you
  over 110 html pages fully customizable and very
  easy to use! Read more...
  110+
  Html Pages
  Fully Responsive
  Customizable Pages
 • newslide2014_1
  Siamvip
  FRESH NEW VERSION
  Siamvip
   
  POWERFUL
  MULTIPURPOSE
  V1.2
  Siamvip is a multipurpose template for
  business or portfolio website. It is
  fully responsive design ready for
  PC, Tablet and Mobile.
 • darkblurbg
  Caption Selection
  Custom Animation Editor
  With Live Preview
  With Style Preview
  Big
  Improvements

How to activate the lazy loading ?

In such situation it is better to activate the Lazy Loading option to load the images first when they really should be shown in the slider. Lazy Loading is only available for the Main images in the current version.Follow the steps to actiavet Lazy Loading

Use blank images as sources instead of the original Images, and use the data-lazyload parameter:

<li data-transition="fade" data-slotamount="7" data-masterspeed="1500" >
	<!-- MAIN IMAGE -->
	<img src="images/dummy.png" data-lazyload="images/slidebg1.jpg"  alt="slidebg1" data-bgfit="cover" data-bgposition="left top" data-bgrepeat="no-repeat">
	...

Initialise the Plugin somewhere in the Body Footer:

<script type="text/javascript">

	var revapi;

	jQuery(document).ready(function() {

		  revapi = jQuery('.tp-banner').revolution(
			{
				delay:9000,
				startwidth:1170,
				startheight:500,
				hideThumbs:10,
				lazyLoad:"on"

			});

	});	//ready

</script>