เลือกรูปแบบ

เลือกคู่สีของ Font, Button และอื่นๆ

เลือกสีของพื้นสีเว็บ


รูปแบบขอบด้านข้างของเว็บ

พื้นหลังแบบ Pattern

พื้นหลังสำหรับขอบด้านข้างของเว็บที่เป็น Box


×

Revolution Slider

Hide Captiondocumentation exmaple

This example is provided by the vendor. This is also included on purchased version!
You can easy edit any example using caption & transition editor.
Revolution Slider - one of the most powerful available sliders!


 • slidebg1
  HIDE CAPTIONS
  IN MOBILE VIEW
  HIDE UNDER 500PX WITH ALL OTHER
  HIDE ALREADY UNDER 650PX
 • slidebg1
  HIDE CAPTIONS
  IN MOBILE VIEW
  HIDE UNDER 500PX WITH ALL OTHER
  HIDE ALREADY UNDER 650PX

How to Hide Captions?

Captions can be hided one by one per local options, or All in same time in a global option

Caption Hidden One By One

<div class="tp-caption medium_bg_asbestos lft"
	data-x="center"
	data-y="center"
	data-hoffset="0"
	data-voffset="0"
	data-speed="800"
	data-start="3300"
	data-easing="Power4.easeOut"
	data-endspeed="300"
	data-endeasing="Power1.easeIn"
	data-captionhidden="on"
	style="z-index: 6">HIDE ALREADY AT 650PX
</div>

Initialise the Plugin somewhere in the Body Footer:

<script type="text/javascript">
	var revapi;
	jQuery(document).ready(function() {
		  revapi = jQuery('.tp-banner').revolution(
			{
				delay:9000,
				startwidth:1170,
				startheight:500,
				hideThumbs:10,
				hideCaptionAtLimit:650,
				hideAllCaptionAtLimit:400

			});
	});
</script>