เลือกรูปแบบ

เลือกคู่สีของ Font, Button และอื่นๆ

เลือกสีของพื้นสีเว็บ


รูปแบบขอบด้านข้างของเว็บ

พื้นหลังแบบ Pattern

พื้นหลังสำหรับขอบด้านข้างของเว็บที่เป็น Box


×

Revolution Slider

Align Forcedocumentation exmaple

This example is provided by the vendor. This is also included on purchased version!
You can easy edit any example using caption & transition editor.
Revolution Slider - one of the most powerful available sliders!


 • slidebg1
  Left Top
  Center Top
  Right Top
  Left Center
  Center Center
  Right Center
  Left Bottom
  Center Bottom
  Right Bottom
 • slidebg1
  Left Top (x+50, y+100)
  Center Top (x-50, y+40)
  Right Top (x-90, y+20)
  Left Center (x+30, y-20)
  Center Center (x-30,y+20)
  Right Center (x-50, y-40)
  Left Bottom (x+15,y-20)
  Center Bottom (y-10)
  Right Bottom (x-30, y-30)
 • slidebg1
  TRY THE
  CAPTION ANIMATION
  BUILDER BELOW
  GO AND GIVE A TRY
 • slidebg1
  CREATE AWESOME ANIMATIONS

How to Force the Captions Aligns in FullScreen?

In Default mode the captions are aligned within the Grid. The Gird is always vertical and horizontal aligned when the slider container is bigger then the Grid startwidth and startheight size. Since some Fullscreen Demo needs the very far corners, we added this forceAlign option. For this simple initialise the slider with the following options:

<script type="text/javascript">

	var revapi;

	jQuery(document).ready(function() {

		  revapi = jQuery('.tp-banner').revolution(
			{
				delay:9000,
				startwidth:1170,
				startheight:500,
				hideThumbs:10,
				fullScreen:"on",
				fullScreenAlignForce:"on"
			});

	});

</script>