เลือกรูปแบบ

เลือกคู่สีของ Font, Button และอื่นๆ

เลือกสีของพื้นสีเว็บ


รูปแบบขอบด้านข้างของเว็บ

พื้นหลังแบบ Pattern

พื้นหลังสำหรับขอบด้านข้างของเว็บที่เป็น Box


×

Shortcodes

BootstrapTables

Adds borders to any table row within <table> by adding the .table-bordered with the base class

Column name Column name Column name
Value 1 Value 2 Approved
Value 1 Value 2 Pending
Value 1 Value 2 Suspended
Value 1 Value 2 Blocked
Value 1 Value 2 N/A
Value 1 Value 2 Edit Delete


Hover Table

Enables hover effect <table> by adding the .table-hover with the base class

Column name Column name Column name
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3


Stripped Table

Adds striping to table row within <table> by adding the .table-striped with the base class

Column name Column name Column name
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3


Color Table

Add custom colors to your <tr> and <td> by adding .success, .danger, .warning and.or .info.

Column name Column name Column name
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3
Value 1 Value 2 Value 3