McDonald’s เซ็นสัญญากับ Google Cloud ทำเทคโนโลยี AI มาช่วยจัดการข้อมูลในร้านสาขา

McDonald’s ประกาศความร่วมมือกับกูเกิล เซ็นสัญญาเป็นระยะเวลาหลายปีเพื่อนำร้านอาหารหลายพันแห่งทั่วโลก เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีของ Google Cloud พัฒนาการให้บริการไปอีกขั้น ซึ่งรวมทั้งการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ ข้อมูล และการนำ AI มาใช้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ทั้งกับลูกค้า ทีมดูแลร้านอาหาร และพนักงานทุกคน

รายละเอียดเบื้องต้นที่ McDonald’s พูดถึง เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มต่อยอดจากระบบสมาชิกในแอปมือถือ ที่มีผู้สมัครใช้งานกว่า 150 ล้านคน ไปจนถึงการปรับปรุงระบบตู้คิออสก์สั่งอาหารที่มีกระจายในร้าน McDonald’s ทั่วโลก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลในแต่ละสาขาได้

Google Distributed Cloud ที่มีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะเข้ามามีบทบาทนี้ในการวางแผน โดยเตรียมติดตั้งในสาขา McDonald’s ซึ่งจะช่วยแสดงข้อมูลเชิงลึกในร้าน ตั้งแต่ข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ปรุงอาหาร ความซับซ้อนของเมนูที่เข้ามา ปัญหาหรืออุปสรรค์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทั้งหมดจะเริ่มติดตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป

ที่มา: McDonald’s ภาพ McDonald’s

No Description

Scroll to Top