กูเกิลเปิดตัว Document AI Custom Extractor ดึงข้อมูลจากเอกสารด้วย Generative AI

กูเกิลเปิดบริการ Document AI Custom Extractor บริการดึงข้อมูลออกจากฟิลด์ต่างๆ ในเอกสารด้วย generative AI ทำให้สามารถดึงข้อมูลจากฟอร์มต่างๆ ที่ไม่เข้ามาตรฐานที่กูเกิลมีอยู่เดิม เช่น ใบเสร็จ, ใบแจ้งหนี้, หรือบัตรประจำตัว

การใช้ generative AI ทำให้สามารถดึงข้อมูลออกมาเป็นฟิลด์โดยตัวเอกสารไม่ต้องเป็นฟอร์ม เช่น ดึงข้อความบางส่วนของขอความสัญญา หรือแม้จะเป็นการดึงข้อมูลจากฟอร์มก็สามารถพิมพ์ชื่อฟิลด์ที่ต้องการโดยไม่ต้องฝึกจากเอกสารจำนวนมาก

ระบบใหม่นี้ถูกลงเมื่อเทียบกับ Custom Extractor เวอร์ชั่นเก่า และยังรองรับการทำ fine-tuning เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ตัวโมเดลจะปรับแต่งไปเรื่อยๆ และสามารถใช้งานเวอร์ชั่นเดิมได้ 6 เดือนหลังเวอร์ชั่นใหม่ออกมา

ที่มา – Google Cloud Blog

No Description

Scroll to Top