ทำเว็บสำหรับธุรกิจ SMEs

เว็บ SME เหมาะกับใคร

✔ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นธุรกิจที่ดำเนินการในการผลิตทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการทำเหมืองแร่ต่างๆ

✔ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้า ครอบคลุมธุรกิจด้านการค้าปลีก การค้าส่ง กิจการการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ซึ่งธุรกิจขนาดย่อยไปจนถึงขนาดกลาง

✔ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ครอบคลุมธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร การศึกษา การประกันภัย สุขภาพ การขนส่ง เป็นต้น ซึ่งธุรกิจขนาดย่อยไปจนถึงขนาดกลาง

ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญ

เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ธุรกิจ SME มีบทบาทต่อการเติบโตและยังเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย เพราะเป็นธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย ที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้ ลดการผูกขาดของกลุ่มทุนใหญ่

อัตราค่าบริการ

SME Start (2ปี)

฿5900 ฿3900
 • 10 เมนู
 • ลงภาพประกอบ100 ภาพ
 • Free Hosting / Domain / SSL
 • พื้นที่ 2048 MB
 • จำนวน Banwitch ไม่จำกัด
 • รูปแบบเว็บ Responsive Web Design
 • ฟอร์มติดต่อ (สามารถ Export เป็น Exel / PDF / Word ได้)
 • Call Auction / Line / Call / Facebook Messenger
 • สร้างเพจ Theme เดียวกับเว็บไซต์

SME Premium (4ปี)

฿15900 ฿9900
 • ไม่จำกัด เมนู
 • ลงภาพประกอบ ไม่จำกัดภาพ
 • Free Hosting / Domain / SSL
 • พื้นที่ ไม่จำกัด
 • จำนวน Banwitch ไม่จำกัด
 • รูปแบบเว็บ Responsive Web Design
 • ฟอร์มติดต่อ (สามารถ Export เป็น Exel / PDF / Word ได้)
 • Call Auction / Line / Call / Facebook Messenger
 • สร้างเพจ Theme เดียวกับเว็บไซต์
สอบถามเพิ่มเติม
Scroll to Top