ทำเว็บสำหรับธุรกิจ SMEs

เว็บ SME เหมาะกับใคร

✔ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นธุรกิจที่ดำเนินการในการผลิตทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการทำเหมืองแร่ต่างๆ

✔ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้า ครอบคลุมธุรกิจด้านการค้าปลีก การค้าส่ง กิจการการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ซึ่งธุรกิจขนาดย่อยไปจนถึงขนาดกลาง

✔ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ครอบคลุมธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร การศึกษา การประกันภัย สุขภาพ การขนส่ง เป็นต้น ซึ่งธุรกิจขนาดย่อยไปจนถึงขนาดกลาง

ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญ

เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ธุรกิจ SME มีบทบาทต่อการเติบโตและยังเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย เพราะเป็นธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย ที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้ ลดการผูกขาดของกลุ่มทุนใหญ่

อัตราค่าบริการ

SME Start (2ปี)

฿9900 ฿3900
 • จำนวน 10 หน้าเพจ
 • ลงภาพประกอบ100 ภาพ
 • อับเดทบทความ / ภาพกิจกรรม ไม่จำกัด
 • Free Hosting / Domain / SSL
 • พื้นที่ 2048 MB (2GB)
 • ฟรีอีเมล @YourDomain.Com
 • จำนวน Banwitch ไม่จำกัด
 • รูปแบบเว็บ Responsive Web Design
 • ฟอร์มติดต่อ (สามารถ Export เป็น Exel / PDF / Word ได้)
 • Call Auction / Line / Call / Facebook Messenger
 • สร้างเพจ Theme เดียวกับเว็บไซต์
 • โพส 300 เว็บ (เพิ่มศักยภาพให้ SEO ค้นเจอง่าย ยอดขายเพิ่ม โดย SEO Pro)
 • วิเคราะห์ Keyword SEO คู่แข่ง ใช้งานได้จริง
 • เพิ่ม Site ใน Google Search Console
 • ติดตั้ง Google Track Manager
 • สร้าง Site Map เพิ่มศักยภาพใน Google Index
 • ติดตั้ง Facebook Pixel ในเว็บไซต์ เพื่อเก็บทุกการกระทำของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์
 • รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั่วโลก
 • มีระบบ Back Up ข้อมูล 30 วันย้อนหลัง
 • วิเคราะห์ Keyword Google Ads
 • reCAPTCHA v3 ป้องกัน Bot
 • การรันตี ไม่พอใจบริการคืนเงิน 100%

SME Begin (3ปี)

฿15900 ฿5900
 • จำนวน 30 หน้าเพจ
 • ลงภาพประกอบ300 ภาพ
 • อับเดทบทความ / ภาพกิจกรรม ไม่จำกัด
 • Free Hosting / Domain / SSL
 • พื้นที่ 10048 MB (10GB)
 • ฟรีอีเมล @YourDomain.Com
 • จำนวน Banwitch ไม่จำกัด
 • รูปแบบเว็บ Responsive Web Design
 • ฟอร์มติดต่อ (สามารถ Export เป็น Exel / PDF / Word ได้)
 • Call Auction / Line / Call / Facebook Messenger
 • สร้างเพจ Theme เดียวกับเว็บไซต์
 • โพส 300 เว็บ (เพิ่มศักยภาพให้ SEO ค้นเจอง่าย ยอดขายเพิ่ม โดย SEO Pro)
 • วิเคราะห์ Keyword SEO คู่แข่ง ใช้งานได้จริง
 • เพิ่ม Site ใน Google Search Console
 • ติดตั้ง Google Track Manager
 • สร้าง Site Map เพิ่มศักยภาพใน Google Index
 • ติดตั้ง Facebook Pixel ในเว็บไซต์ เพื่อเก็บทุกการกระทำของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์
 • รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั่วโลก
 • มีระบบ Back Up ข้อมูล 30 วันย้อนหลัง
 • วิเคราะห์ Keyword Google Ads
 • reCAPTCHA v3 ป้องกัน Bot
 • การรันตี ไม่พอใจบริการคืนเงิน 100%

SME Premium (4ปี)

฿19900 ฿9900
 • ไม่จำกัด หน้าเพจ
 • ลงภาพประกอบ ไม่จำกัด ภาพ
 • อับเดทบทความ / ภาพกิจกรรม ไม่จำกัด
 • Free Hosting / Domain / SSL
 • พื้นที่ ไม่จำกัด
 • ฟรีอีเมล @YourDomain.Com
 • จำนวน Banwitch ไม่จำกัด
 • รูปแบบเว็บ Responsive Web Design
 • ฟอร์มติดต่อ (สามารถ Export เป็น Exel / PDF / Word ได้)
 • Call Auction / Line / Call / Facebook Messenger
 • สร้างเพจ Theme เดียวกับเว็บไซต์
 • โพส 300 เว็บ (เพิ่มศักยภาพให้ SEO ค้นเจอง่าย ยอดขายเพิ่ม โดย SEO Pro)
 • วิเคราะห์ Keyword SEO คู่แข่ง ใช้งานได้จริง
 • เพิ่ม Site ใน Google Search Console
 • ติดตั้ง Google Track Manager
 • สร้าง Site Map เพิ่มศักยภาพใน Google Index
 • ติดตั้ง Facebook Pixel ในเว็บไซต์ เพื่อเก็บทุกการกระทำของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์
 • รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั่วโลก
 • มีระบบ Back Up ข้อมูล 30 วันย้อนหลัง
 • วิเคราะห์ Keyword Google Ads
 • reCAPTCHA v3 ป้องกัน Bot
 • การรันตี ไม่พอใจบริการคืนเงิน 100%