ฟรี เว็บโรงเรียน และองค์กรไม่แสวงผลกำไร

เงื่อนไขการรับบริการ

โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 100 คน)

หน่วยงาน องค์กรการกุศล ที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ยากไร้

เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานครู-อาจารย์

เมื่อหน่วยงานของท่านได้รับพิจณาให้ผ่านแล้ว สิ่งที่จะได้รับคือ

 เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุด
พื้นที่ 50MB
URL เว็บไซต์ / SSL

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเว็บไซต์

ขอรับเว็บไซต์