ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี พ.อ.อ ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล เข้าร่วมประชุมร่วมกับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เตรียมนำร่องโรงเรียนอนุบาลระดับจังหวัด 82 แห่ง ใช้นวัตกรรม "ไฮสโคป

การประเมินเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ด.ญ.สิริมาฆ์ นาคะชัยเศรษฐ์ นักเรียนระดับชั้น ป.6/5 แผนการเรียน MEP โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของ คุณสมบัติ เรียงขัน

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเข้ารับการประเมิน สถานศึกษา ก่อนประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด

ตัวแทนนักเรียนเข้าประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2560


หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/3     ต่อไป   หน้าสุดท้าย