วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 >>โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีได้กิจกรรมค่ายวิชาการ "เล่าขาน ตำนาน เมืองปทุมธานี” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียน...อ่านต่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 >>โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมส่งเสริม...อ่านต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 >>โรงเรียนอนุบาลปทุมธานียินดีต้อนรับ นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...อ่านต่อ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 >>โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ดำเนินการกิจกรรมจับฉลากนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง...อ่านต่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 >>โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ดำเนินการปฐมนิเทศมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) โดย...อ่านต่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 >>โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ดำเนินการจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ครั้งที่...อ่านต่อ

วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 >> โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ระดับ...อ่านต่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 >> โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากเขตพื้นฯ ที่ในการเป็นสนามสอบ Ordinary National Educational...อ่านต่อ


หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/7     ต่อไป   หน้าสุดท้าย