กำหนดสิทธิ์ การสมัครฟรีเว็บของบุคคลทั่วไป

กำหนดสิทธิ์ การสมัครฟรีเว็บของบุคคลทั่วไป คือ การกำหนดให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกทีม หรือไม่ใช่ดาวน์ไลน์ของตน สามารถมัครเว็บฟรีไปใช้ได้ หรือไม่ได้ ต้องร้องขอไปยังเว็บแม่ทีมก่อน เพื่อให้แม่ทีมเป็นผู้เปิดเว็บให้ใช้ได้ หรือแม่ทีมสามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปสมัครไปใช้ได้เลย
 
วิธีการ กำหนดสิทธิ์ การสมัครฟรีเว็บของบุคคลทั่วไป มีวิธีดังนี้
1. Log In เข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการ)
2. คลิกที่เมนู "ระบบจัดการ เว็บเครือข่าย" ดังรูป
 
 
3. เลือกวิธีการ การสมัครฟรีเว็บของบุคคลทั่วไป ดังรูป
 
 
อธิบาย
1. ยินยอมให้ สมัครฟรีเว็บไซต์ได้
คือ สมาชิก Downlie หรือบุคคลทั่วไปสามารถสมัครใช้บริการเว็บฟรีได้ภายใต้ sub domain เช่น downlinedomain.yourdomain.com โดยมุมบนขวาของเว็บจะปรากฏเป็นปุ่ม

2. ไม่ยินยอมให้ สมัครฟรีเว็บไซต์
คือ สมาชิก Downlie หรือบุคคลทั่วไปไม่สามารถสมัครใช้บริการเว็บฟรีได้จะต้องให้แม่ทีมเว็บไซต์หลักเป็นผู้ติดตั้งให้ถึงสามารถใช้บริการได้ url ที่ใช้ติดตั้งเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น http://www.smoothslife.com/freeweb/ เป็นต้น ซึ่งแต่ละเว็บจะมี url ติดตั้ง/สมัครเว็บต่างกันไป ตามแต่ Admin จะกำหนด เป็นต้น โดยมุมบนขวาของเว็บจะปรากฏเป็นปุ่ม
 
4. จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" ดังรูป