การเปลี่ยน ข้อความโฆษณาในหน้าสมัครเว็บลูกทีม

ตำแหน่งข้อความอยู่ในหน้า สมัครฟรีเว็บลูกทีม (ดาวน์ไลน์) ดังรูปด้านล่าง
 
จากนั้นจะเข้าหน้า สมัครฟรี เว็บสำหรับลูกทีม และข้อความที่จะแก้ไข ดังรูปด้านล่าง
 
วิธีการแก้ไขข้อความ มีวิธีดังนี้
1. Log In เข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการ)
2. คลิกที่เมนู "ระบบจัดการ เว็บเครือข่าย" ดังรูป
 
 
3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแก้ไข ดังรูปด้านล่าง
 
 
4. จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" ดังรูป