การทำลิงค์ Read More หรือ อ่านต่อ

 
1. Log In เข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการ)
2. คลิกชื่อโดเมน
 
3. ไปหน้าที่ปลายทางที่ต้องการลิงค์ไป ตัวอย่างนี้ผมเลือกหน้า "ติดต่อเรา"
 
4. จากนั้น Copy Address ดังรูป (ไม่จำเป็นต้องลิงค์ภายในเว็บ สามารถลิงค์ไปเว็บอื่นก็ได้)
 
ุ5. จากนั้นคลิกไปหน้าที่ต้องการทำลิงค์ (ในกรณีนี้ผมขอคลิกที่เมนู "หน้าหลัก")
 
6 กดที่ปุ่ม "จัดการรายละเอียดหน้านี้" จากนั้นกดปุ่ม "OK"
 
ึึ7 จากนั้นคลุม ข้อความที่ต้องการทำลิงค์ (ไม่จำเป็นต้องเป็นคำว่า "Read More" อาจเป็นคำว่า "อ่านต่อ" ก็ได้)
 
8. กดปุ่มรูปโลกมีโซ่ ดังรูปด้านล่าง
 
9. จะปรากฏโปรแกรมดังรูป จากนั้นตรง URL ให้ลบ http:// ออกก่อน
 
10. จากนั้นให้คลิกขวาแล้ว Paste เพื่อวาง Address ลงไป
 
11. กดปุ่ม "OK" และ "บันทึกข้อมูล" ตามลำดับ