การจัดการระบบสมาชิก

 
จุดเด่นระบบสมาชิกของ siamvip.com
    - แบ่งระดับสมาชิกได้ 3 ระดับ คือ สมาชิกระดับ1-สมาชิกระดับ3
    - สมาชิกระดับ1 เป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกผ่านเว็บท่าน
    - สมาชิกระดับ2-3 ระดับนี้้ผู้ดูแลเว็บต้องเป็นคนกำหนดเท่านั้้น
    - ผู้ดูแลเว็บสามารถกำหนดการลอกอินของสมาชิกได้ เมื่อบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกผ่านเว็บท่าน มี 2 แบบคือ
        1. เมื่อบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกแล้ว สมาชิกต้องได้รับการยืนยันจากผู้ดูแลเว็บก่อน ถึงจะลอกอินได้
        2. หรือ เมื่อบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกแล้ว สมาชิกต้องลอกอินไดทันที
 
เรียนรู้ระบบสมาชิก
1. Log In เข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการ)
 
2. จากนั้นจะแสดงหน้าจัดการสมาชิก ดังรูปด้านล่าง
 
ประโยชน์ของสมาชิกระดับต่างๆ สามารถแบ่งระดับราคาสินค้าได้ ตามระดับสมาชิกที่ลอกอินเข้ามา ดูการเพิ่มราคาสินค้า
การกำหนดการยืนยันการใช้งานให้สมาชิก ดูวิธีการคลิกที่
การเปลี่ยนรดับสมาชิก สามารถคลิกที่ระดับสมาชิก เพื่อเปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆ