ทดลองฟรี
ทดลองฟรี เพิ่มเพื่อน
  • เว็บไซต์สำเร็จรูป

    เว็บไซต์สำเร็จรูป

  • ค้นเจอใน Google ง่าย
    รองรับ SEO 100%
    Image 2


เว็บรองรับ 9 ภาษา และรองรับทุกภาษาทั้ง 193 ประเทศ ทั่วโลก

ไม่พลาดการติดต่อด้วยระบบแจ้งเตือน LINE Notify / SMS

เพิ่มลูกค้าใหม่ และค้นเจอใน Google ง่าย ระบบรองรับ SEO

เครื่องมือรองรับทุกอุปกรณ์ อับเดทงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ง่าย เร็ว สะดวก

สมัครเว็บ ฟรีแพ็คเก็จ VIP Start
ค่าบริการ 3,900บ.
จากราคา 5,900บ.
เพียง 50 ท่านแรก
ถึงสิ้นเดือน
รวมโดเมน .com
ภาษา รองรับ 3ภาษา
ติดหน้าแรก Google (บริการ Google Ads)
ระบบแจ้งเตือน LINE Notify ไม่จำกัด
ระบบแจ้งเตือน SMS 50 ข้อความ
ระบบแชท
ลงข้อมูล
ออกแบบ Header
ออกแบบ Banner
พื้นที่ 10.5GB
จำนวนไฟล์ภาพ 1,500 ภาพ
จำนวนหน้าเพจเว็บไซต์ 300 หน้าเพจ
จำนวนสินค้า 1,000
สั่งซื้อ
แพ็คเก็จ VIP Begin
ค่าบริการ 7,900บ./1ปี
จากราคา 10,900บ.
เพียง 50 ท่านแรก
ถึงสิ้นเดือน
รวมโดเมน .com
ภาษา รองรับ 3ภาษา
ติดหน้าแรก Google (บริการ Google Ads)
ระบบแจ้งเตือน LINE Notify ไม่จำกัด
ระบบแจ้งเตือน SMS 150 ข้อความ
ระบบแชท
ลงข้อมูล
ออกแบบ Header 1 ภาพ
ออกแบบ Banner 4 ภาพ
พื้นที่ 20.5GB
จำนวนไฟล์ภาพ 9,500 ภาพ
จำนวนหน้าเพจเว็บไซต์ 1,000 หน้าเพจ
จำนวนสินค้า 3,000
สั่งซื้อ
แพ็คเก็จ VIP1
ค่าบริการ 13,900บ./2ปี
จากราคา 16,900บ.
เพียง 50 ท่านแรก
ถึงสิ้นเดือน
รวมโดเมน .com
ภาษา รองรับ 5ภาษา
ติดหน้าแรก Google (บริการ Google Ads)
ระบบแจ้งเตือน LINE Notify ไม่จำกัด
ระบบแจ้งเตือน SMS 300 ข้อความ
ระบบแชท
ลงข้อมูล
ออกแบบ Header 2 ภาพ
ออกแบบ Banner 4 ภาพ
พื้นที่ ไม่จำกัด
จำนวนไฟล์ภาพ 15,000 ภาพ
จำนวนหน้าเพจเว็บไซต์ ไม่จำกัด
จำนวนสินค้า ไม่จำกัด
สั่งซื้อ
แพ็คเก็จ VIP2
ค่าบริการ 15,900บ./2ปี
จากราคา 23,900บ.
เพียง 50 ท่านแรก
ถึงสิ้นเดือน
รวมโดเมน .com
ภาษา รองรับ 5ภาษา
ติดหน้าแรก Google (บริการ Google Ads)
ระบบแจ้งเตือน LINE Notify ไม่จำกัด
ระบบแจ้งเตือน SMS 500 ข้อความ
ระบบแชท
ลงข้อมูล
ออกแบบ Header 5 ภาพ
ออกแบบ Banner 10 ภาพ
พื้นที่ ไม่จำกัด
จำนวนไฟล์ภาพ ไม่จำกัด
จำนวนหน้าเพจเว็บไซต์ ไม่จำกัด
จำนวนสินค้า ไม่จำกัด
สั่งซื้อ
แพ็คเก็จ VIP3
ค่าบริการ 19,900บ./3ปี
จากราคา 29,900บ.
เพียง 50 ท่านแรก
ถึงสิ้นเดือน
รวมโดเมน .com
ภาษา รองรับ 9ภาษา
ติดหน้าแรก Google (บริการ Google Ads)
ระบบแจ้งเตือน LINE Notify ไม่จำกัด
ระบบแจ้งเตือน SMS 700 ข้อความ
ระบบแชท
ลงข้อมูล
ออกแบบ Header 8 ภาพ
ออกแบบ Banner 15 ภาพ
พื้นที่ ไม่จำกัด
จำนวนไฟล์ภาพ ไม่จำกัด
จำนวนหน้าเพจเว็บไซต์ ไม่จำกัด
จำนวนสินค้า ไม่จำกัด
สั่งซื้อ
VIP Start VIP Begin VIP1 VIP2 VIP3
สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ
ค่าบริการ 3,900บ.
จากราคา 5,900บ.
เพียง 50 ท่านแรก
ถึงสิ้นเดือน
7,900บ.
จากราคา 10,900บ.
เพียง 50 ท่านแรก
ถึงสิ้นเดือน
13,900บ.
จากราคา 16,900บ.
เพียง 50 ท่านแรก
ถึงสิ้นเดือน
15,900บ.
จากราคา 23,900บ.
เพียง 50 ท่านแรก
ถึงสิ้นเดือน
19,900บ.
จากราคา 29,900บ.
เพียง 50 ท่านแรก
ถึงสิ้นเดือน
จัดการเว็บผ่านมือถือ และรองรับทุกแพลตฟอร์ม
ระยะเวลาการใช้งาน 1ปี 1ปี 2ปี 2ปี 3ปี
โดเมน .com ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา
ติดหน้าแรก Google (บริการ Google Ads)
ระบบ Back End รองรับมือถือ และรองรับทุกแพลตฟอร์ม
ลูกค้าสามารถจัดการเว็บทางมือถือ และอับเดทได้ทุกแพลตฟอร์มการใช้งาน โดยระบบฟังก์ชั่น จะปรับขนาดเมนูต่างๆ ให้มีขนาดเหมาะสม ตามขนาดหน้าจอการใช้งาน อับเดท ง่าย สะดวก เร็ว และสามารถอับเดทได้ 24 ชม. ดังนั้นหากลูกค้ากำลังเดินทาง หรือ ไม่ได้พกคอมพิวเตอร์ ไปด้วย ลูกค้ายังคงสามารถจัดการเว็บทางมือถือ
ระบบ E-Commerce
ระบบตะกร้าสินค้า
จำนวนสินค้า 1,000 3,000 ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
กำหนด Vat และ อัตราค่าบริการส่งสินค้า
SMS แจ้งลูกค้าเมื่อมการสั่งซื้อ
ระบบแจ้งเตือน Order สั่งซื้อ ทางไลน์/SMS
ระบบแจ้งเตือน SMS
จำนวนข้อความ 50 ข้อความ 150 ข้อความ 300 ข้อความ 500 ข้อความ 700 ข้อความ
ระบบแจ้งเตือน LINE Notify
LINE Notify เป็นบริการของ LINE ที่ให้สามารถส่งข้อความ การแจ้งเตือนต่างๆ ไปยังบัญชีของคุณหรือกลุ่มต่างๆ ที่คุณอยู่ได้ผ่านทาง API ที่ LINE ได้เตรียมไว้ให้
แจ้งเตือนแบบไม่จำกัด
ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน
บริการจัดทำโดยทีมงาน
ลงข้อมูล
Header 1 ภาพ 2 ภาพ 5 ภาพ 8 ภาพ
Banner 4 ภาพ 4 ภาพ 10 ภาพ 15 ภาพ
พื้นที่ / การจัดเก็บข้อมูล / แบนวิทส์
พื้นที่ 10.5GB 20.5GB ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
Traffic - จำนวนคนเข้าเว็บ /วัน ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
จำนวนข้อมูลที่รองรับ
จำนวนไฟล์ภาพ 1,500 ภาพ 9,500 ภาพ 15,000 ภาพ ไม่จำกัด ไม่จำกัด
จำนวนหน้าเพจเว็บไซต์ 300 หน้าเพจ 1,000 หน้าเพจ ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
รองรับ Google Map
รองรับ VDO จาก Youtube
รองรับ Facebook Fanpage ติดในหน้าเว็บไซต์
ภาษา
จำนวนภาษา 3ภาษา 3ภาษา 5ภาษา 5ภาษา 9ภาษา
ระบบแชทอัจฉริยะ
- รองรับ
- ระบบสถิติ ติดตามลูกค้า
- ระบบแจ้งประวัติลูกค้า
- กำหนดสถานะ ออนไลน์/ออฟไลน์
- Chat App Mobile สำหรับติดตั้งผ่านมือถือ
รองรับ Facebook Pixel / Google API
Facebook Pixel คือ ระบบ Tracking ของ Facebook ที่ใช้ติดตั้ง บนเว็บไซต์ ของคุณ เพื่อติดตาม พฤติกรรม การใช้งาน ของผู้เยี่ยมชม โดยข้อมูลที่ได้ สามารถนำไปใช้ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการโฆษณา ในแบบที่ละเอียด มากขึ้น ซึ่งในระบบของ Facebook เรียกว่า Custom Audience ส่งผลให้ แสดงโฆษณา ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้น
ข้อมูลทั่วไป
- รองรับ Google Map
- รองรับ VDO จาก Youtube
- รองรับ Facebook Fanpage ติดในหน้าเว็บไซต์
- Upgrade เว็บไซต์ เมื่อมีการพัฒนาระบบ
- ระบบ Gallery กิจกรรม
- ระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์
- ระบบ บทความ
- Update ข้อมูลด้วย Word Editor
- สถิติเว็บไซต์
- สนับสนุน SEO
- ปรับรูปแบบ โทนสี
- ตั้งค่าการแชร์ บนเฟสบุค / ไลน์ / ทวิตเตอร์
- ตั้งค่า Favicon
- ตั้งค่า เลเอาท์ และคอนเทนต์
ฟังก์ชั่นการใช้งานทุกแพ็คเก็จ
ระบบ Back End รองรับมือถือ และรองรับทุกแพลตฟอร์ม
ลูกค้าสามารถจัดการเว็บทางมือถือ และอับเดทได้ทุกแพลตฟอร์มการใช้งาน โดยระบบฟังก์ชั่น จะปรับขนาดเมนูต่างๆ ให้มีขนาดเหมาะสม ตามขนาดหน้าจอการใช้งาน อับเดท ง่าย สะดวก เร็ว และสามารถอับเดทได้ 24 ชม. ดังนั้นหากลูกค้ากำลังเดินทาง หรือ ไม่ได้พกคอมพิวเตอร์ ไปด้วย ลูกค้ายังคงสามารถจัดการเว็บทางมือถือ
ระบบแจ้งเตือน LINE Notify
LINE Notify เป็นบริการของ LINE ที่ให้สามารถส่งข้อความ การแจ้งเตือนต่างๆ ไปยังบัญชีของคุณหรือกลุ่มต่างๆ ที่คุณอยู่ได้ผ่านทาง API ที่ LINE ได้เตรียมไว้ให้
จำนวนเมนูหลัก
จำนวนเมนูย่อย
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
รองรับ Facebook Pixel / Google API
Traffic - จำนวนคนเข้าเว็บ /วัน
รองรับ Google Map
รองรับ VDO จาก Youtube
Upgrade เว็บไซต์ เมื่อมีการพัฒนาระบบ
ระบบ Gallery กิจกรรม
ระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ บทความ
Update ข้อมูลด้วย Word Editor
สถิติเว็บไซต์
สนับสนุน SEO
ปรับรูปแบบ โทนสี
ตั้งค่าการแชร์ บนเฟสบุค / ไลน์ / ทวิตเตอร์
ตั้งค่า Favicon
ตั้งค่า เลเอาท์ และคอนเทนต์
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ยอมรับ