ตารางราคา
MLM Start MLM 1 MLM 2 MLM 3 MLM 4
สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ
ค่าบริการ
รวม vat7% แล้ว - ชำระแรกเข้า ครั้งเดียว
3,900บ. 6,900บ. 10,900บ. 16,900บ. 22,900บ.
ขอใบเสนอราคา
ระยะเวลาการใช้งาน 1ปี
ในปีที่ 2 ชำระ 2,900 ต่อปี
2ปี
ในปีที่ 3 ชำระ 2,900 ต่อปี
3ปี
ในปีที่ 4 ชำระ 2,900 ต่อปี
3ปี
ในปีที่ 4 ชำระ 2,900 ต่อปี
4ปี
ในปีที่ 5 ชำระ 2,900 ต่อปี
ชื่อเว็บ หรือ Domain ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา ฟรี ตลอดอายุสัญญา
ชำระผ่านบัตรเครดิตร
เว็บไซต์ลูกทีม
จำนวนเว็บพ่วง (เว็บลูกทีม) ตัวอย่าง 50 เว็บ 200 เว็บ 900 เว็บ 3,000 เว็บ ไม่จำกัด
บริการจัดทำและออกแบบเว็บโดยทีมงาน
ออกแบบกราฟฟิค / ตกแต่งภาพ 2 รูป 5 รูป 10 รูป 20 รูป 35 รูป
ลงข้อมูล / จัดวาง Content
1 หน้า = 1 หน้ากระดาษ A4
3 หน้า 6 หน้า 10 หน้า 25 หน้า 100 หน้า
ลง Google Map ง่ายต่อการติดต่อ
ลง VDO สร้าง Youtube Channel ให้ฟรี
สร้าง Facebook Fanpage / ออกแบบ Cover Page
ชื่อเว็บไซต์ (ชื่อเว็บ หรือ Domain)
ชื่อเว็บ หรือ Domain ฟรีตลอดอายุสัญญา ฟรีตลอดอายุสัญญา ฟรีตลอดอายุสัญญา ฟรีตลอดอายุสัญญา ฟรีตลอดอายุสัญญา
โพสโปรโมท 100 เว็บ
โพสโปรโมท 100 เว็บ
ที่ตั้ง Server
Clound Server (สหรัฐฯ, อังกฤษ, ไทย)
ระบบเสริม (Plug In)
ระบบตะกร้าสินค้า
ระดับของราคาสินค้า
ราคาทั่วไป / ราคาปลีก / ราคาส่ง / ราคาสำหรับสมาชิค
4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ
กำหนดคะแนนของสินค้าได้
เช่น คะแนน PV , BV อื่นๆ ระบบจะคำนวนเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตร
รองรับมือถือ
Mobile Friendly - Responsive Design
ติดตั้ง Facebook Pixel
Facebook Pixel คือ ระบบ Tracking ของ Facebook ที่ใช้ติดตั้ง บนเว็บไซต์ ของคุณ เพื่อติดตาม พฤติกรรม การใช้งาน ของผู้เยี่ยมชม โดยข้อมูลที่ได้ สามารถนำไปใช้ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการโฆษณา ในแบบที่ละเอียด มากขึ้น ซึ่งในระบบของ Facebook เรียกว่า Custom Audience ส่งผลให้ แสดงโฆษณา ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้น
ฟรีค่าติดตั้ง
ติดตั้ง Google Master Tool
Google Analytics (สถิติเว็บ)
Google Mail G-suit
Verify Site สำหรับ Google ฟรี
บริการออกแบบ และลงข้อมูล
การเพิ่มตัวเลือกของสินค้า ตัวอย่าง
ออกแบบกราฟฟิค / ตกแต่งภาพ 2 รูป 5 รูป 10 รูป 20 รูป 50 รูป
ลงข้อมูล / จัดวาง Content
1 หน้า = 1 หน้ากระดาษ A4
3 หน้า 6 หน้า 15 หน้า 50 หน้า 200 หน้า
ออกแบบ พื้นหลังเว็บไซต์
แต่งเมนูบาร์ด้านบน
สร้าง facebook fanpage ให้ฟรี
ออกแบบ Cover แฟนเพจ ตีมเดียวกับเว็บไซต์
ใส่กล่อง like facebook ให้ในหน้าเว็บ
Live Chat ตัวอย่าง
QR Code ตัวอย่าง
- ระบบแสดงสมาชิกล่าสุด พร้อมวันเวลาที่สมัคร
- สินค้าสามารถแทรกได้ทั้งรูป และ VDO
- ระบบตรวจสอบ Order สามารถตรวจสอบได้ว่าสั่งซื้อมาจาก Downline คนไหน
- ระบบจัดการเว็บไซต์ลูกทีม (เชครายละเอียด ชื่อ เบอร์ อีเมล์ วันที่สมัคร และ ชื่อUpline)
- ระบบ แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
- ระบบอธิบายแผนการตลาด รองรับทั้งที่เป็นรูปภาพ และ VDO
- ระบบลิงค์ Url ไปยังหน้า ตรวจสอบสายงาน
ข้อมูลทั่วไป
- จำนวนสินค้า + รูปสินค้า ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
- จำนวน เมนูหลัก / เมนูย่อย / หมวดหมู่สินค้า 4 / 2 / 2 7 / 5 / 5 25 / 15 / 15 150 / 50 / 50 ไม่จำกัด
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
- ระบบ Back Up ข้อมูล
- สถิติเว็บไซต์
- เว็บบอร์ดพูดคุย
- สนับสนุน SEO (สามารถแทรก Title, Keyword และ Description ในแต่ละ Page ของเว็บได้)