• เว็บไซต์โรงเรียน สำเร็จรูป
  สถาบันศึกษา/ติวเตอร์
  จองโดเมนฟรี ก่อนใคร
  Image 2


เว็บไซต์โรงเรียน สำเร็จรูป สถาบันติวเตอร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ รองรับ2ภาษา สำหรับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้เป็นที่รูจักมากขึ้น เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาที่ไม่มีบุคคากรทางด้านไอที เรามีบริการเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน


สอบถามราคา และส่วนลดพิเศษFeatures ลักษณะเด่นหลักการตั้งชื่อโดเมน (www.yourdomain.com)


ชื่อโดเมนก็เหมือนกับตราสินค้า หากชื่อโดเมนจดจำได้ง่ายก็จะช่วยให้ลูกค้าจำเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้น สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ลักษณะของโดเมนที่ดีควรประกอบด้วย

 • ชื่อต้องสั้น เนื่องจากการจดจำเว็บไซต์จดจำได้ง่าย ไม่สับสน
 • จำง่าย พูดง่ายและสะกดง่าย ก็ช่วยให้สามารถเข้าเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
 • หากชื่อยาวต้องจำง่าย ในกรณีที่ชื่อเว็บไซต์ยาวต้องเป็นประโยคที่จดจำง่าย
 • เติม S หรือไม่เติม S บางครั้งผู้ใช้อาจสับสนว่าชื่อโดเมนนั้นจะเติม S หรือไม่เติม S ดี แต่เพื่อต้องกันการเข้าใจผิดควรจดทะเบียนไว้ทั้งสองแบบ เพื่อป้องกันเข้าใจผิด
 • หลีกเลี่ยงการใช้ – (ขีดกลางหรือ Hyphen) เช่น ควรใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.siamvip.com แทนที่จะใช้ www.siam-vip.com
 • ชื่อเว็บไซต์แสดงลักษณะของบริการภายในเว็บไซต์ ในกรณีนี้จะทำให้ชื่อเว็บไซต์ง่ายต่อการค้นหาและจดจำได้ส่วนหนึ่ง
 • ในกรณีที่ใช้ชื่อที่ไม่มีความหมายตั้งชื่อเว็บไซต์ แต่ขอให้จำง่ายเป็นการดี เนื่องจากชื่อที่ใช้เหล่านั้นอาจจะเป็นคำที่ง่ายต่อการจดจำผลงานเว็บไซต์โรงเรียน เว็บสถาบันการศึกษา เว็บติวเตอร์สอบถามราคา และส่วนลดพิเศษ