คู่มือทำเว็บ

คู่มือเว็บขยายสางาน

การล็อคอิน / การออกจากระบบ / เปลี่ยนรหัสผ่านแอดมิน

คู่มือ
1. คลิกเมนู Admin ด้านล่างของเว็บไซต์
2. กรอกรหัส กดปุ่ม ล็อคอิน
3. ล็อคอินเสร็จ จะมีปุ่มแก้ไข และ Tools ต่างๆ

คู่มือ
1. คลิกเมนู ลอกเอาท์
2. กดปุ่ม ยืนยัน

คู่มือ
1. คลิกเมนู เปลี่ยนรหัส
2. ตั้งรหัสใหม่ และ กดปุ่ม บันทึก

รูปแบบเว็บไซต์

คู่มือ
1. คลิกเมนู รูปแบบเว็บ
2. เลือกรูปแบบตามความเหมาะสม และกดปุ่ม เปลี่ยนรูปแบบ
3. การเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ข้อมูลเดิมจะถูกลบทั้งหมด แทนที่ด้วยข้อมูลรูปแบบใหม่ ...ไม่สามารถกู้คืนได้ เมื่อยืนยันแล้ว กดปุ่ม ยืนยันเปลี่ยนรูปแบบ
4. จากนั้นรอระบบประมวลผล และการเปลี่ยนรูปแบบ เสร็จเรียบร้อยคะ

คู่มือ
1. คลิกเมนู ตั้งค่าเว็บ
2. ปรับ สีพื้นเว็บไซต์ และ แบคกลาวด์เว็บไซต์ ตามความเหมาะสม
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
สีพื้นเว็บไซต์ คือ สีภายในกรอบของรายละเอียด ตามภาพตัวอย่างคือ สีเขียว
แบคกลาวด์เว็บไซต์ คือ สีส่วนนอกกรอบเว็บไซต์ ตามภาพตัวอย่างคือ สีส้ม

ฟอนต์

คู่มือ
1. คลิกเมนู ตั้งค่าเว็บ
2. คลิกแทป ฟ้อนต์ และปรับฟอนต์ ตามความเหมาะสม
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

Header และ Logo เว็บไซต์

คู่มือ
1 คลิกภาพ Logo
2. ไปที่ คลังภาพ
2. เลือกภาพ ที่ต้องการ
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1 คลิกปุ่ม รูปแบบ Header
2. เลือก รูปแบบ Header โดยคลิกที่ภาพ / จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า Header เพื่อปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1 คลิกปุ่ม เลเอาท์ Header
2. เลือก รูปแบบ เลเอาท์ Header โดยคลิกที่ภาพ
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

เมนู

คู่มือ
1. ล็อคอิน
2. คลิกเมนู เมนูหลัก
3. กดปุ่ม สร้างเมนู
4. กรอกชื่อเมนู และ กดปุ่มบันทึกข้อมูล

คู่มือ
1. คลิกเมนู เมนูหลัก
2. คลิกเมนูย่อย
3. กดปุ่ม เพิ่มเมนูย่อย
4. กรอกชือเมนู และ กดปุ่มบันทึกข้อมูล
5. ตัวอย่างเมนูย่อย

คู่มือ
1. คลิกเมนู เมนูด้านข้าง
2. เลือก จำนวนหัวข้อเมนูหลักซ้าย-ขวา / และจำนวนเมนูย่อย
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
5. ตัวอย่างเมนู ด้านข้าง ทั้งซ้ายและขวา

คู่มือ
1. คลิกเมนู ตั้งค่าเว็บ
2. เลือกไอคอน (สามารถกำหนดได้ 3 ส่วน คือ เมนูหลัก / เมนูย่อย / และเมนูด้านข้าง)
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
4. ตัวอย่าง ไอคอน

ลงข้อมูลเว็บไซต์ และการเพิ่ม Section

คู่มือ
1. คลิกเมนูที่ต้องการ เพิ่ม Section
2. คลิกปุ่ม + Section ในหน้านั้นๆ
3. เลือกประเภท Section
คอนเท้นต์ - Section แบบ Text Editor
ข่าวและแกลเลอรี่ - Section แบบ ข่าวและแกลเลอรี่ สามารถเพิ่มไม่จำกัด
ตะกร้าสินค้า - Section แบบ E-Commerce มีระบบตะกร้าสั่งซื้อ
4. คลิกภาพเพื่อเลือก Section / และสามารถตั้งค่า Section ได้ตามความเหมาะสม 5. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
6. Section จะปรากฏล่างสุด และจะแสดง Tools ตามภาพคะ หมายเลข 1 คือ ปุ่มแก้ไข Content
หมายเลข 2 คือ ปุ่มตั้งค่า Section เช่น เปลี่ยนพื้นหลัง / เลื่อนตำแหน่ง / เปลี่ยนรูปแบบ Section ใหม่ ฯลฯ
หมายเลข 3 คือ ปุ่มลบ Section

คู่มือ
1. คลิกปุ่ม ดินสอ ในแต่ละตำแหน่งของข้อมูล
2. เครื่องมือ Update
2.1 Text Editor แก้ไขข้อมูลที่เป็นตัวอักษร 2.2 เครื่องมือ จัดการสื่อ แก้ไขข้อมูลที่เป็น ภาพ/VDO/Iframe 3. แก้ไขข้อมูล และกดปุ่มบันทึก ตามลำดับ

คู่มือ

คู่มือ
1. ตัวเครื่องมือจัดการใน Section รูปแบบ ตะกร้าสินค้า
หมายเลข 1 คือ หัวข้อ / ชื่อหมวดสินค้า
หมายเลข 2 คือ เพิ่มออปชั่นตัวเลือกสินค้า / แก้ไข / ลบ
หมายเลข 3 คือ เพิ่มสินค้า
หมายเลข 4 คือ เปลี่ยนหน้า
หมายเลข 5 คือ ปุ่มสั่งซื้อ / เพิ่มสินค้าลงตะกร้า

คู่มือ
1. กดปุ่มฝากไฟล์
2. แสดงหน้าโปรแกรม ฝากไฟล์ และกด เลือกไฟล์ภาพ และกดปุ่ม อับโหลด ด้านขวา
3. กอปปี้ Url ไฟล์ภาพ
4. กดปุ่ม x ปิด เพื่อออกจากหน้าโปรแกรม ฝากไฟล์ภาพ
5. คลิกไอคอน รูปภาพ ใน Text Edtor
6. คลิกขวา และวาง Url ไฟล์ภาพ
7. Image Description กรอกคำอธิบายภาพ และ Dimensions แนะนำ Width เป็น 100% และ Height เป็น Auto ตามภาพ และกดปุ่ม Ok 8. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1. หาลิงค์ วิดิโอ ใน Youtube
2. กดปุ่ม แชร์ (Share)
3. กดปุ่ม ฝัง
4. กอปปี้ Iframe วิดิโอ และออกจากหน้า วิดิโอ
5. คลิกไอคอน วิดีโอ ใน Text Edtor
6. ไปที่หน้า Embed และวางโค้ด Iframe วิดิโอ จากนั้นกดปุ่ม Ok
7. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

ระบบตะกร้าสินค้า / Ecommerce

คู่มือ
1. คลิกหน้าเพจ ที่ต้องการ เพิ่ม Section
2. คลิกปุ่ม + Section ในหน้านั้นๆ
3. เลือกประเภท Section ระบบตะกร้าสินค้า
4. คลิกภาพเพื่อเลือก รูปแบบ / และสามารถตั้งค่า Section ได้ตามความเหมาะสม 5. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
6. Section จะปรากฏล่างสุด และจะแสดง Tools ตามภาพคะ หมายเลข 1 คือ ปุ่มแก้ไข หัวข้อ หมวดสินค้า
หมายเลข 2 คือ ปุ่ม เพิ่มสินค้า
หมายเลข 3 คือ เปลี่ยนหน้า
หมายเลข 4 คือ แก้ไข Section
หมายเลข 3 คือ ลบ Section

คู่มือ
1. กดปุ่ม + เพิ่มสินค้า
2. กรอกราย ชื่อ ราคา ละเอียด รูปสินค้า
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
4. จากนั้นระบบแสดงรายการสินค้า และเมนู Tools ตามภาพคะ หมายเลข 1 คือ ปุ่มจัดการสินค้า
หมายเลข 2 คือ ป้าย สถานะสินค้า
หมายเลข 3 คือ รหัส-ชื่อสินค้า
หมายเลข 4 คือ ราคาสินค้า
หมายเลข 5 คือ ปุ่มสั่งซื้อ / เพิ่มสินค้าลงตะกร้า
หมายเลข 6 คือ จำนวนสินค้า

คู่มือ
1. คลิกเมนู อีคอมเมิร์ส
2. ระบบแสดง Tools ดังรูป
แทป Order สั่งซื้อ - เป็นการเช็ครายการสั่งซื้อจากลูกค้า แทป ตั้งค่า E-Commerce - เป็นการกำหนดระบบชำระผ่านบัตรออนไลน์ โดยกรอกอีเมลที่สมัครกับ Paypal / กรอกจำนวนภาษี % / กรอกข้อความตอบรับเมื่อลูกค้าสั่งซื้อเสร็จในหน้าสุดท้ายคะ ข้อมูลจะแสดงในระบบตะกร้าสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ

แทป ค่าบริการส่งสินค้า - เป็นการกำหนดค่าส่งสินค้า ข้อมูลจะแสดงในระบบตะกร้าสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ

ข่าวและแกลเลอรี่

คู่มือ
1. คลิกหน้าเพจ ที่ต้องการ เพิ่ม Section
2. คลิกปุ่ม + Section ในหน้านั้นๆ
3. เลือกประเภท Section ข่าวและแกลเลอรี่
4. คลิกภาพเพื่อเลือก รูปแบบ / และสามารถตั้งค่า Section ได้ตามความเหมาะสม 5. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
6. Section จะปรากฏล่างสุด และจะแสดง Tools ตามภาพคะ หมายเลข 1 คือ ปุ่มแก้ไข หัวข้อ
หมายเลข 2 คือ ปุ่ม เพิ่มข้อมูล
หมายเลข 3 คือ เปลี่ยนหน้า
หมายเลข 4 คือ แก้ไข Section
หมายเลข 3 คือ ลบ Section

คู่มือ
1. กดปุ่ม + เพิ่มข้อมูล
2. กรอกราย ชื่อหัว ละเอียด รูปประกอบ
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
4. จากนั้นระบบแสดงรายการ และ Tools ตามภาพคะ

การตั้งค่า Title, Keyword, Description และ ฟาวิคอน (Favicon)

คู่มือ
1. คลิกเมนู ตั้งค่า SEO
2. กรอกข้อมูล
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1. คลิกเมนู ตั้งค่า SEO
2. กรอกข้อมูล url ไฟล์ภาพ สำหรับตั้งค่า SEO และไฟล์ Favicon โดยฝากไฟล์ ผ่านระบบ
3. กดปุ่ม ใช้งาน ภาพที่ต้องการ
4. กอปปี้ Url ไฟล์ภาพ
5. วางในตำแหน่งที่ต้องการ
6. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

แบบฟอร์มติดต่อ

คู่มือ
1. คลิกเมนู แบบฟอร์ม
2. กดปุ่ม สร้างชุดแบบฟอร์ม
3. ชื่อชุดแบบฟอร์ม และกดปุ่ม บันทึก
4. กรอกฟิลด์ สำหรับรับข้อมูล ติดต่อ และกดบันทึก
5. กรอกฟิลด์ ครบแล้ว กดปุ่ม ตัวอย่างแบบฟอร์ม เพื่อรับโค้ด 6. Copy Code แบบฟอร์ม จากนั้นนำไปติดหน้าเว็บที่ต้องการ 7. จากนั้นไปหน้าหลักเว็บไซต์ และคลิก เมนู ที่ต้องการติด เมนูไหนก้ได้ไม่จำกัด (ในตัวอย่างเป็นการสร้างแบบฟอร์มสำหรับติดหน้า Contact) 8. กดปุ่ม Edit Content ในหน้า Contact 9. กดเมนู <> เพื่อเข้าโหมดโค้ด 10. วางโค้ดแบบฟอร์ม และกดปุ่ม OK 11. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
12. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 13. เมื่อมีการกรอกข้อมูลเข้ามา ให้ตรวจสอบได้ในเมนู ข้อความ

คู่มือ
1. คลิกเมนู ข้อความ

คู่มือ

เมต้าแทก (Meta Tag)

คู่มือ
1. คลิกเมนู เมต้าแทก
2. วางโค้ด
3. กดปุ่ม บันทึก

ภาษา

คู่มือ

1. คลิกเมนู ภาษา
2. เลือกจำนวนภาษา (แสดงพร้อมกัน 9 ภาษา)
3. ภาษาที่ 1 (ภาษาเริ่มต้น) คือ ภาษาเริ่มต้น เมื่อเว็บโหลดครั้งแรก (สามารถเปลี่ยนได้)
4. เลือกภาษาที่ต้องการ โดยคลิกที่ รูปธงภาษา (ในตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยน)
5. คลิกรูปธงภาษา เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ
6. กดปุ่ม บันทึก
7. ตัวอย่าง ไอคอน สลับภาษา ตรงแถบเมนูด้านบน (จุดสีเขียว เล็กๆ คือ ภาษาที่เลือก)

ระบบแจ้งเตือนทาง LINE Notify และ ผ่านทางข้อความ SMS

คู่มือ
1. เข้าเว็บไซต์ https://notify-bot.line.me/th/
2. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ มุมบนขวา
3. เข้าสู่ระบบ ด้วย QR Code หรือกรอก User และ Password
4. Scan QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ 5. คลิกเมนู หน้าของฉัน / My Page 6. คลิกปุ่ม ออก Token 7. ตั้งชื่อไลน์ สำหรับแจ้งเตือน / เลือกกลุ่มไลน์ / กดปุ่ม ออก Token 8. กดปุ่ม คัดลอก 9. กดปุ่ม แจ้งเตือน ในระบบบริหารเว็บ 10. วาง Line Notify Token จากนั้นกดปุ่มทดสอบ 11. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

คู่มือ
1. กดปุ่ม แจ้งเตือน ในระบบบริหารเว็บ 2. เลือกเมนู SMS มุมบนขวา 3. กรอกเบอร์ติดต่อ เช่น 0896666666 จากนั้นกดปุ่มทดสอบ เพื่อทำการทดสอบส่งข้อความเข้าเบอร์มือถือ 4. เลือกรายการ สำหรับส่ง SMS 5. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล