โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 9

บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ห่างจากตัวจังหวัด 17 กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดทางหลวงหมายเลข 222 (สายบึงกาฬ – พังโคน) ทางด้านทิศเหนือของโรงเรียนประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ มีชื่อว่า “หนองกุดทิง” ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน 4 ตำบล คือ ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ และตำบลโคกก่อง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอเมืองบึงกาฬ และปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำโลก   เขตบริการของโรงเรียนมีทั้งสิ้น 2 ตำบล คือ ตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลโคกก่อง