ติดต่อ

ช่องทางการติดต่อโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์สามารถติดต่อได้ที่

ที่อยู่ :     เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000

 โทรศัพท์ :     042-490910

 Email :    photongwit@gmail.com

 Website :    http://ptwns.ac.th

แผนที่พิกัดโรงเรียน