ทำเว็บทัวร์ รถเช่า BOOKING ONLINE

เหมาะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ทัวร์ , รถเช่า , บริการรถรับส่ง , ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง , ธุรกิจจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนำเที่ยว , และธุรกิจท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการ

SME Start (2ปี)

฿5900 ฿3900
 • 10 เมนู
 • ลงภาพประกอบ100 ภาพ
 • Free Hosting / Domain / SSL
 • พื้นที่ 2048 MB
 • จำนวน Banwitch ไม่จำกัด
 • รูปแบบเว็บ Responsive Web Design
 • ฟอร์มติดต่อ (สามารถ Export เป็น Exel / PDF / Word ได้)
 • Call Auction / Line / Call / Facebook Messenger
 • สร้างเพจ Theme เดียวกับเว็บไซต์

SME Premium (4ปี)

฿15900 ฿9900
 • ไม่จำกัด เมนู
 • ลงภาพประกอบ ไม่จำกัดภาพ
 • Free Hosting / Domain / SSL
 • พื้นที่ ไม่จำกัด
 • จำนวน Banwitch ไม่จำกัด
 • รูปแบบเว็บ Responsive Web Design
 • ฟอร์มติดต่อ (สามารถ Export เป็น Exel / PDF / Word ได้)
 • Call Auction / Line / Call / Facebook Messenger
 • สร้างเพจ Theme เดียวกับเว็บไซต์
สอบถามเพิ่มเติม
Scroll to Top